ردکردن این

تفریحات سالم یک کنکوری

تفریحات سالم یک کنکوری چگونه است؟

تفریح در دوران کنکور اگر به صورت برنامه ریزی شده باشد، تاثیر مثبتی بر روند یادگیری و پیشرفت شما خواهد داشت. اگر تفریحی نداشته باشید شاید ماه های اول درس خواندن را خوب و قوی شروع کنید اما با نزدیک شدن به کنکور و سنگین تر شدن رقابت، خستگی مانع پیشرفت شما می شود. بنابراین حتما در برنامه ریزی خودتان جایی برای تفریح داشته باشید مخصوصا اگر پیشرفتی داشتید یا ترازتان در آزمون خوب شد با تفریح به خودتان پاداش بدهید اما حواستان باشد که در تفریح زیاده روی نکنید چون با افراط در تفریح، به جای پیشرفت، مانعی برای ادامه مسیرتان ایجاد خواهید کرد.
در ادامه چند تفریح برای زمان کنکور توضیح داده شده که می توانید با توجه به برنامه و علاقه خودتان، زمانی برای آن ها در نظر بگیرید.

1- تماشای فیلم:

تفریحات کنکوری

می توانید برای برنامه ها و فیلم های مورد علاقه تان وقت صرف کنید، اما بهتر است فیلم هایی ببینید که باعث ایجاد انرژی و انگیزه در شما می شود.

2- ورزش کردن:

تفریحات کنکوری

ورزش هم جسم و هم روح شما را شاد می کند. 30 دقیقه ورزش کردن در اول صبح، انرژی شما را چند برابر می کند.

3- قدم زدن:

تفریحات کنکوری

می توانید در آخر هفته یا بعد از آزمون کمی پیاده روی کنید و ذهن خودتان را از دغدغه ها پاک کنید که هفته خود را با انرژب بیشتری شروع کنید.

4- گردش با دوستان:

تفریحات کنکوری

اگر دوستان صمیمی دارید که باعث انرژی و انگیزه دادن به شما می شوند با آن ها به گردش بروید. برعکس اگر شما را ناامید می کنند قید این تفریح را بزنید.

5- موسیقی:

تفریحات کنکوری

موسیقی مناسب به خودی خود باعث آرامش می شود و افرادی هستند که حتی هنگام مطالعه نیز به موسیقی گوش می دهند.

6- دنیای مجازی:

تفریحات کنکوری

گشتن در فضای مجازی که جزء جدایی ناپذیر زندگی روزمره شده، در زمان های استراحت و صورت کنترل شده ممکن است مفید باشد اما زیاده روی در آن مانعی برای پیشرفت شماست. از فضای مجازی به صورت کوتاه و برای مطالعه مطالب مفید استفاده کنید.

7- رستوران گردی:

تفریحات کنکوری

خودتان را به یک وعده غذایی جذاب دعوت کنید. بهتر است این پاداش را در ازای رسیدن به اهدافی که در برنامه تان تنظیم کرده اید اختصاص دهید. تا علاوه بر اینکه انگیزه ی بیشتری برای انجام تعهدات خود در برنامه ی مطالعاتی تان داشته باشید، تفریح کوتاهی هم داشته باشید و حال و هوای تان را عوض کرده باشید.

تفریحات سالم یک کنکوری

جزوه بخش اول ( نامعادلات و توابع ) -عادی، متوسط، مهر
جزوه بخش اول ( نامعادلات و توابع ) -پیشرفته      
تمرینات جزوه اول
جلد جزوه اول
جزوه بخش دوم ( مثلثات)  عادی، متوسط، مهر
جزوه بخش دوم ( مثلثات) پیشرفته 
تمرینات جزوه دوم
جلد جزوه دوم

جزوه فصل اول دهم (مجموعه، دنباله حسابی و هندسی و الگو) (پیشرفته) 
جلد جزوه

 جزوه مباحث پایه ای ( دنباله، مجموعه، معادلات ، توان های گوبا و عبارت های جبری) (عادی، متوسط، مهر) 
جلد جزوه
جزوه مباحث پایه ( معادلات، توان های گویا و عبارت های جبری، آمار) (پیشرفته)

جزوه بخش سوم ( حد و پیوستگی ) پیشرفته
جلد جزوه
تمرین سری 1 2 3 4

 

جزوه بخش سوم ( حد و پیوستگی ) عادی و متوسط و مهر
جلد جزوه
تمرین سری 1 2 3 4

 جزوه بخش چهارم (مشتق) پیشرفته
جلد جزوه
تمرین سخت مشتق
 جزوه بخش چهارم (مشتق) عادی / متوسط / مهر
تمرین  مشتق
 جزوه مختص رشته ریاضی
 

جزوه بخش پنجم ( کاربرد مشتق) پیشرفته
جلد جزوه
تمرین سخت از کاربرد مشتق

جزوه بخش پنجم ( کابرد مشتق) عادی، متوسط، مهر

 

جروه آخر کلاس پیشرفته ( هندسه/شمارش/احتمال/لگاریتم/توان رسانی)
جلد جزوه
جروه آخر کلاس (عادی/ متوسط/پیشرفته) ( هندسه/شمارش/احتمال/لگاریتم)
جلد جزوه

تفریحات سالم یک کنکوری

 جزوه فصل اول(عادی/پیشرفته/مهر)         تمرین سری 1    تمرین سری 2   تمرین سری 3     جلد جزوه     

جروه حسابان (مختص فصل اول)       تمرین ویژه رشته ریاضی

جزوه فصل دوم (عادی/ پیشرفته)    جزوه فصل دوم (گروه مهر)    
 تمرین سری 1    تمرین سری2       جلد جزوه

جزوه فصل سوم (گروه 7-10 پیشرفته )   تمرین 1  2  3  4      جلد جزوه

جزوه فصل سوم ویرایش جدید (گروه 4-7 عادی و مهر)
جروه ترکیب توابع ( ویژه رشته ریاضی)

جزوه فصل چهارم (مثلثات) ( گروه 7-10)  تمرین 1  2  3  4  تمرین جامع   جلد جزوه
 
جزوه فصل چهارم (مثلثات) ( گروه 4-7 عادی و مهر)

  جزوه فصل پنجم ( لگاریتم ) ( گروه 7 – 10 ) تمرین  جلد جزوه

جزوه فصل پنجم ( لگاریتم ) ( گروه 4-7 عادی و مهر )

جزوه فصل ششم ( حد و پیوستگی ) ( گروه 7 – 10 ) تمرین  جلد جزوه

جزوه فصل ششم ( حد و پیوستگی ) ( گروه 4-7 عادی و مهر )

جروه احتمال و آمار ( همه گروه ها)      تمرین     جلد رو        پشت