در مدرسه آلفا چه خبر است؟

  • ارسال و بررسی تکالیف

  • ارتباط مستقیم دانش اموز با استاد ( سوال و جواب )

  • ضبط ویدیو ها و قرار گیری در سایت بعد از هر کلاس

  • استفاده از پلتفرم های پیشرفته جهت برگزاری کلاس های آنلاین

  • بهره گیری از مشاوران ارشد کنکور جهت مشاوره و برنامه ریزی تحصیل

  • برگزاری آزمون های آنلاین و تعیین جوایز برای نفرات برتر

  • برگزاری همایش های رایگان

  • پیگیری میزان ساعت مطالعه و روند افزایش و کاهش درصد های آزمون ها توسط پشتیبان

  • استفاده از نفرات برتر کنکور به عنوان مشاور و پشتیبان

مشاوران آلفا

زمان بندی کلاس ها

 

زمان بندی کلاس های سالیانه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

ریاضی یازدهم
16 الی 19
دکتر معین کرمی

فیزیک یازدهم
15:30 الی 17:30
استاد علی ایرانشاهی

ریاضی دوازدهم عادی

16:00 الی 19:30

دکتر معین کرمی

ریاضی دهم
14 الی 16:30
دکتر معین کرمی

     

 

فیزیک دهم
17:30 الی 19:30
استاد علی ایرانشاهی

ریاضی دوازدهم پیشرفته
19:30 الی 23
دکتر معین کرمی

شیمی دوازدهم
16:30 الی 19:30
استاد مهدی شریفی

     

 

فیزیک دوازدهم
19:30 الی 22:30
استاد علی ایرانشاهی

  شیمی یازدهم
19:45 الی 21:15
استاد مهدی شریفی 
 

زیست شناسی دوازدهم

19:00 الی 23:00

دکتر صابر یاوری

 
      شیمی دهم
21:30 الی 23:00
استاد مهدی شریفی