021-88680596

     

info@alphaclass.ir

مقالات و مطالب آموزشی

 

6 زن ریاضیدان که در ریاضیات انقلاب کردند

تاریخ و زنان: زنان همیشه در تاریخ ملت ها تاثیر گذار بوده اند. در تاریخ هر ملتی زنانی وجود دارند که با هوش خود توانسته اند کاری کنند که برای همیشه در ذهن ها باقی بمانند و راهی که آن ها برای آیندگان هموار ساخته اند همیشه مورد استفاده برای امروز و فرداها باشد. زنان…

نحوه جلوگیری از فرسودگی تحصیلی

نحوه جلوگیری از فرسودگی تحصیلی ما شاهد هستیم که دانش آموزان نیم سال بهار را به راحتی می گذرانند ولی در گذراندن نیم سال دوم به مشکل مواجه می شوند و احساس می شود روزها سریع در حال گذر هستند. معلمان از دانش آموزان انتظار دارند و از شما آن ها تکالیف می خواهند ولی…

شیوه تفکر برای موفقیت در کنکور

برای  موفقیت در کنکور چه کنیم؟ اول هم فکر خود را هم انتقال دهید هم نمراتتان را! رو در رو شدن با انتقال فکر: وقتی هوا خوب است ، حال و هوای کلاس رفتن از سر دانش آموزان میرود. برای رفتن به کلاس اول از همه نیاز به یک انگیزه داریم. یک انگیزه که کمک…