ردکردن این

کلاس آنلاین حل تست پیشرفته

کلاس آنلاین حل تست پیشرفته

توضیحات کوتاه

در این کلاس تست های متوسط و سخت ویژه دانش آموزانی که در تست های خلاقانه  و ایده دار مشکل دارند و یا تمایل به حل تست های بیشتر با سطح بالا دارند حل می شود.

500,000 تومان

کلاس آنلاین حل تست پیشرفته

 جزوه فصل اول(عادی/پیشرفته/مهر)         تمرین سری 1    تمرین سری 2   تمرین سری 3     جلد جزوه     

جروه حسابان (مختص فصل اول)       تمرین ویژه رشته ریاضی

جزوه فصل دوم (عادی/ پیشرفته)    جزوه فصل دوم (گروه مهر)    
 تمرین سری 1    تمرین سری2       جلد جزوه

جزوه فصل سوم (گروه 7-10 پیشرفته )   تمرین 1  2  3  4      جلد جزوه

جزوه فصل سوم ویرایش جدید (گروه 4-7 عادی و مهر)
جروه ترکیب توابع ( ویژه رشته ریاضی)

جزوه فصل چهارم (مثلثات) ( گروه 7-10)  تمرین 1  2  3  4  تمرین جامع   جلد جزوه
 
جزوه فصل چهارم (مثلثات) ( گروه 4-7 عادی و مهر)