کلاس آنلاین سالیانه ریاضی دهم 1401-1402

کلاس آنلاین سالیانه ریاضی دهم 1401-1402

توضیحات کوتاه

در این کلاس کتاب ریاضی سال دهم به صورت کامل تستی(کنکور) و تشریحی(نهایی) تدریس می شود.

کلاس ریاضی دهم کنکوری شامل موارد زیر است:

1) آزمون های مرتب
2)پیگیری هر هفته تکالیف درسی
3) رفع اشکال همه روزه توسط پشتیبان درس ریاضی
4) پاسخ به سوالات مشاوره ای دانش آموزان
5) همچنین صحبت با دانش آموزان و جویا شدن وضعیت درس ریاضی و اطلاع رسانی به والدین می باشد.
6) تدریس کاملا مجزا برای آمادگی امتحان نهایی
7)تکالیف با پاسخ ویدویی
8) کلاس حل تست رایگان مجزا برای تقویت بنیه دانش آموزان

1,400,000 تومان