ردکردن این

کلاس جامع کنکوری دوازدهم گروه مهر

کلاس جامع کنکوری دوازدهم گروه مهر

توضیحات کوتاه

مباحث کلاس

در این کلاس ریاضی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم برای رشته تجربی و ریاضی به صورت کامل تدریس می شوند.

آزمون

در طی سال به صورت منظم و یک هفته در میان از مباحث تدریس شده از دانش آموزان به صورت آنلاین آزمون گرفته می شود.

تکالیف

دانش آموزان موظف هستند هر هفته تا قبل از شروع کلاس ریاضی تکالیف گفته شده را به پشتیبان درس ریاضی تحویل دهند.

رفع اشکال

دانش آموزان علاوه بر اینکه می توانند سر کلاس از استاد مربوطه سوالات خود را بپرسند، می توانند در گروه های رفع اشکال درس ریاضی ایجاد شده در واتساپ عکس سوالات خود را ارسال کنند تا پشتیبان ها در کوتاه ترین زمان جواب و توضیح سوالات دانش آزموزان را ارسال کنند.

ارتباط ماهیانه

وضعیت درس ریاضی دانش آموزان به صورت ماهیانه و از طریق تماس تلفنی بررسی می شود و همچنین والدین نیز در میان گذاشته می شود تا اقدامات لازم برای ارتقاء سطح درس ریاضی دانش آموزان انجام شود.

2,000,000 تومان

کلاس جامع کنکوری دوازدهم گروه مهر

کلاس جامع کنکوری دوازدهم گروه مهر

کلاس جامع کنکوری دوازدهم گروه مهر