حسن و حسین قیم

رتبه 5 و 12 کنکور تجربی 1400

رتبه برتر ها 

پخش ویدیو

حسن و حسین فیم  

از دانش آموزان  مدرسه آلفا که موفق شدن در کنکور نجربی  1400 رتبه های 5 و 12   را کسب کنند و در حال حاضر دانشجوی پزشکی  دانشگاه تهران هستن .

رتبه های زیر 100 معین کرمی