رایا نمازی

رتبه 60 منطقه2کنکور ریاضی 1402

رتبه برتر ها 

پخش ویدیو

رایا نمازی   

از دانش آموزان  مدرسه آلفا که موفق شدن در کنکور ریاضی 1402 رتبه 60  منطقه2  را کسب کند  و در حال حاضر دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه شریف هستن .

رتبه های زیر 100 معین کرمی