رضا بذرافکن

رتبه 85 منطقه 2 کنکور تجربی 1400

رتبه برتر ها 

پخش ویدیو

رضا بذرافکن

از دانش آموزان  مدرسه آلفا که موفق شدن در کنکور تجربی  1400 رتبه 85 منطقه 2  را کسب کند  و در حال حاضر دانشجوی پزشکی  دانشگاه تهران  هستن .

رتبه های زیر 100 معین کرمی