سیدحسام مرادبیگی

رتبه 38 کنکور تجربی 1402

رتبه برتر ها 

پخش ویدیو

سیدحسام مرادبیگی 

از دانش آموزان  مدرسه آلفا که موفق شدن در کنکور تجربی 1402  رتبه 38 را کسب کند  و در حال حاضر دانشجوی دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی هستن .

رتبه های زیر 100 معین کرمی