محمدمتین انصاری

رتبه 11کنکور ریاضی 1401

رتبه برتر ها 

پخش ویدیو

محمد متین انصاری 

از دانش آموزان  مدرسه آلفا که موفق شدن در کنکور ریاضی  1401 رتبه11 را کسب کند  و در حال حاضر دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف هستن .

رتبه های زیر 100 معین کرمی