مهدی ذکری

رتبه 86 منطقه 2 کنکور ریاضی 1402

رتبه برتر ها 

پخش ویدیو

مهدی ذکری 

از دانش آموزان  مدرسه آلفا که موفق شدن در کنکور ریاضی 1402 رتبه 86 منطقه 2    را کسب کند  و در حال حاضر دانشجوی مهندسی برق دانشگاه شریف  هستن .

رتبه های زیر 100 معین کرمی