ردکردن این

ویدئو های آمادگی امتحان نهایی ریاضی (3) رشته تجربی و حسابان (2) رشته ریاضی

همانطور که همه دانش آموزان قبل از ورود به دانشگاه می دانند یکی از فاکتور های مهم در ورود به دانشگاه نمره نهایی است که در بخش ویدیوی آمادگی همه فصول کتاب ریاضی (3) رشته تجربی و حسابان (2) رشته ریاضی را در اختیارتان قرار خواهیم داد

نکات مهم آمادگی امتحان نهایی

1. تمرینات و نکات کتاب درسی

بخش اصلی سوالات امتحانات نهایی از تمرینات و نکات کتاب درسی است که دانش آموزهای عزیز تا جایی که می توانند باید تمرینات و درسنامه های کتاب درسی را مطالعه کنند البته در ویدیوهای زیر سعی بر آن شده است که همه تمرینات کتاب به طور کامل پوشش داده شود. 

2. امتحانات نهایی سالهای قبل

قبل از رفتن به جسله امتحان نهایی حتما سوالات نهایی سالهای قبل را حل و تحلیل کنید زیرا تجربه سالهای قبل نشان می دهد الگوی بسیاری از سوالات امتحان نهایی شبیه  سالهای گذشته است. در ویدیو های زیر تقریباً همه سوالات نهایی های سالهای قبل بررسی شده است.

3. قانون تاثیر امتحان نهایی برای ورود به دانشگاه

میزان تاثیر معدل ترم دوم سال دوازدهم در سال 1401 برابر 40 درصد تاثیر مثبت

 میزان تاثیر معدل ترم دوم سال دوازدهم در سال 1402 برابر 60 درصد تاثیر قطعی 

4. تاثیر امتحان نهایی در کنکور چقدر است؟

همانطور که می دانید گرفتن نمره خوب در امتحان نهایی خیلی ساده تر از درصد بالا در کنکور است، بنابراین نمرات در امتحان نهایی دارای میانگین بالاتری نسبت به درصد ها در کنکور های تستی است، پس برای آنکه رتبه ی معقولی برای ورود به رشته های پر تقاضا را کسب کنید باید حتما نمره بسیار بالا در امتحان نهایی و درصد متناسبی در کنکور کسب کنید.

نهایی ریاضی (3) تجربی رشته تجربی

فصل اول ریاضی (3) تجربی - تابع

فصل دوم ریاضی (3) تجربی - مثلثات

فصل دوم ریاضی (3) تجربی - حد

فصل چهارم و پنجم ریاضی (3) تجربی - مشتق و کاربرد (بخش اول)

فصل چهارم و پنجم ریاضی (3) تجربی - مشتق و کاربرد ( بخش دوم )

فصل چهارم و پنجم ریاضی (3) تجربی - مشتق و کاربرد مشتق ( بخش سوم )

فصل ششم ریاضی (3) تجربی - هندسه (بخش اول)

فصل ششم و هفتم ریاضی (3) تجربی - هندسه و احتمال)

نهایی حسابان (2) رشته ریاضی

فصل اول حسابان (2) - تابع

فصل دوم حسابان (2) - مثلثات

فصل دوم حسابان (2) - حد

فصل چهارم و پنجم حسابان (2) مشتق و کاربرد (بخش اول)

فصل چهارم و پنجم حسابان (2) مشتق و کاربرد ( بخش دوم )

فصل چهارم و پنجم حسابان (2) مشتق و کاربرد مشتق ( بخش سوم )

فصل سوم و چهارم حسابان (2) مجانب ها و مشتق های مثلثاتی

ویدیوهای آمادگی امتحان نهایی

جزوه بخش اول ( نامعادلات و توابع ) -عادی، متوسط، مهر
جزوه بخش اول ( نامعادلات و توابع ) -پیشرفته      
تمرینات جزوه اول
جلد جزوه اول
جزوه بخش دوم ( مثلثات)  عادی، متوسط، مهر
جزوه بخش دوم ( مثلثات) پیشرفته 
تمرینات جزوه دوم
جلد جزوه دوم

جزوه فصل اول دهم (مجموعه، دنباله حسابی و هندسی و الگو) (پیشرفته) 
جلد جزوه

 جزوه مباحث پایه ای ( دنباله، مجموعه، معادلات ، توان های گوبا و عبارت های جبری) (عادی، متوسط، مهر) 
جلد جزوه
جزوه مباحث پایه ( معادلات، توان های گویا و عبارت های جبری، آمار) (پیشرفته)

جزوه بخش سوم ( حد و پیوستگی ) پیشرفته
جلد جزوه
تمرین سری 1 2 3 4

 

جزوه بخش سوم ( حد و پیوستگی ) عادی و متوسط و مهر
جلد جزوه
تمرین سری 1 2 3 4

 جزوه بخش چهارم (مشتق) پیشرفته
جلد جزوه
تمرین سخت مشتق
 جزوه بخش چهارم (مشتق) عادی / متوسط / مهر
تمرین  مشتق
 جزوه مختص رشته ریاضی
 

جزوه بخش پنجم ( کاربرد مشتق) پیشرفته
جلد جزوه
تمرین سخت از کاربرد مشتق

جزوه بخش پنجم ( کابرد مشتق) عادی، متوسط، مهر

 

جروه آخر کلاس پیشرفته ( هندسه/شمارش/احتمال/لگاریتم/توان رسانی)
جلد جزوه
جروه آخر کلاس (عادی/ متوسط/پیشرفته) ( هندسه/شمارش/احتمال/لگاریتم)
جلد جزوه

ویدیوهای آمادگی امتحان نهایی

 جزوه فصل اول(عادی/پیشرفته/مهر)         تمرین سری 1    تمرین سری 2   تمرین سری 3     جلد جزوه     

جروه حسابان (مختص فصل اول)       تمرین ویژه رشته ریاضی

جزوه فصل دوم (عادی/ پیشرفته)    جزوه فصل دوم (گروه مهر)    
 تمرین سری 1    تمرین سری2       جلد جزوه

جزوه فصل سوم (گروه 7-10 پیشرفته )   تمرین 1  2  3  4      جلد جزوه

جزوه فصل سوم ویرایش جدید (گروه 4-7 عادی و مهر)
جروه ترکیب توابع ( ویژه رشته ریاضی)

جزوه فصل چهارم (مثلثات) ( گروه 7-10)  تمرین 1  2  3  4  تمرین جامع   جلد جزوه
 
جزوه فصل چهارم (مثلثات) ( گروه 4-7 عادی و مهر)

  جزوه فصل پنجم ( لگاریتم ) ( گروه 7 – 10 ) تمرین  جلد جزوه

جزوه فصل پنجم ( لگاریتم ) ( گروه 4-7 عادی و مهر )

جزوه فصل ششم ( حد و پیوستگی ) ( گروه 7 – 10 ) تمرین  جلد جزوه

جزوه فصل ششم ( حد و پیوستگی ) ( گروه 4-7 عادی و مهر )

جروه احتمال و آمار ( همه گروه ها)      تمرین     جلد رو        پشت