ویدیوهای آمادگی امتحان نهایی

ویدئو های آمادگی امتحان نهایی ریاضی (3) رشته تجربی و حسابان (2) رشته ریاضی

همانطور که همه دانش آموزان قبل از ورود به دانشگاه می دانند یکی از فاکتور های مهم در ورود به دانشگاه نمره نهایی است که در بخش ویدیوی آمادگی همه فصول کتاب ریاضی (3) رشته تجربی و حسابان (2) رشته ریاضی را در اختیارتان قرار خواهیم داد

نکات مهم آمادگی امتحان نهایی

1. تمرینات و نکات کتاب درسی

بخش اصلی سوالات امتحانات نهایی از تمرینات و نکات کتاب درسی است که دانش آموزهای عزیز تا جایی که می توانند باید تمرینات و درسنامه های کتاب درسی را مطالعه کنند البته در ویدیوهای زیر سعی بر آن شده است که همه تمرینات کتاب به طور کامل پوشش داده شود. 

2. امتحانات نهایی سالهای قبل

قبل از رفتن به جسله امتحان نهایی حتما سوالات نهایی سالهای قبل را حل و تحلیل کنید زیرا تجربه سالهای قبل نشان می دهد الگوی بسیاری از سوالات امتحان نهایی شبیه  سالهای گذشته است. در ویدیو های زیر تقریباً همه سوالات نهایی های سالهای قبل بررسی شده است.

3. قانون تاثیر امتحان نهایی برای ورود به دانشگاه

میزان تاثیر معدل ترم دوم سال دوازدهم در سال 1401 برابر 40 درصد تاثیر مثبت

 میزان تاثیر معدل ترم دوم سال دوازدهم در سال 1402 برابر 60 درصد تاثیر قطعی 

4. تاثیر امتحان نهایی در کنکور چقدر است؟

همانطور که می دانید گرفتن نمره خوب در امتحان نهایی خیلی ساده تر از درصد بالا در کنکور است، بنابراین نمرات در امتحان نهایی دارای میانگین بالاتری نسبت به درصد ها در کنکور های تستی است، پس برای آنکه رتبه ی معقولی برای ورود به رشته های پر تقاضا را کسب کنید باید حتما نمره بسیار بالا در امتحان نهایی و درصد متناسبی در کنکور کسب کنید.

نهایی ریاضی (3) تجربی رشته تجربی

فصل اول ریاضی (3) تجربی - تابع

فصل دوم ریاضی (3) تجربی - مثلثات

فصل دوم ریاضی (3) تجربی - حد

فصل چهارم و پنجم ریاضی (3) تجربی - مشتق و کاربرد (بخش اول)

فصل چهارم و پنجم ریاضی (3) تجربی - مشتق و کاربرد ( بخش دوم )

فصل چهارم و پنجم ریاضی (3) تجربی - مشتق و کاربرد مشتق ( بخش سوم )

فصل ششم ریاضی (3) تجربی - هندسه (بخش اول)

فصل ششم و هفتم ریاضی (3) تجربی - هندسه و احتمال)

حل خرداد 99

نهایی حسابان (2) رشته ریاضی

فصل اول حسابان (2) - تابع

فصل دوم حسابان (2) - مثلثات

فصل دوم حسابان (2) - حد

فصل چهارم و پنجم حسابان (2) مشتق و کاربرد (بخش اول)

فصل چهارم و پنجم حسابان (2) مشتق و کاربرد ( بخش دوم )

فصل چهارم و پنجم حسابان (2) مشتق و کاربرد مشتق ( بخش سوم )

فصل سوم و چهارم حسابان (2) مجانب ها و مشتق های مثلثاتی