پردیس عالی دایی

رتبه 25 منطقه 1 کنکور ریاضی 1402

رتبه برتر ها 

پخش ویدیو

پردیس عالی دایی  

از دانش آموزان  مدرسه آلفا که موفق شدن در کنکور ریاضی 1402 رتبه 25  منطقه1 و 38 کشوری را کسب کند  و در حال حاضر دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه شریف هستن .

رتبه های زیر 100 معین کرمی