کاویان رستمی

رتبه 31 منطقه 2 کنکور تجربی 1401

رتبه برتر ها 

پخش ویدیو

کاویان رستمی  

از دانش آموزان  مدرسه آلفا که موفق شدن در کنکور تجربی  1401 رتبه 31 منطقه 2 و 84 کشوری را کسب کند  و در حال حاضر دانشجوی پزشکی  دانشگاه تهران  هستن .

رتبه های زیر 100 معین کرمی