دسته‌های محصولات دوره های ۱۴۰۲

در حال برگزاری
همایش کنکور اردیبهشت 1403 ویژه رشته انسانی
در حال برگزاری
همایش کنکور اردیبهشت 1403 ویژه رشته تجربی

همایش کنکور اردیبهشت 1403 ویژه رشته تجربی

۱۴
۵۰
۸۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ تومان
در حال برگزاری
همایش کنکور اردیبهشت 1403 ویژه رشته ریاضی

همایش کنکور اردیبهشت 1403 ویژه رشته ریاضی

۲
۵۰
۸۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ تومان
در حال برگزاری
دوره نهایی هندسه یازدهم رشته ریاضی استاد عمید
در حال برگزاری
دوره نهایی آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی استاد عمید
در حال برگزاری
دوره نهایی گسسته دوازدهم رشته ریاضی استاد عمید
در حال برگزاری
همایش کنکور تیر + نهایی دوازدهم ریاضی انسانی
در حال برگزاری
همایش کنکور تیر + نهایی دوازدهم ( رشته ریاضی و تجربی)
در حال برگزاری
آمادگی امتحان نهایی یازدهم(رشته ریاضی و تجربی )
در حال برگزاری
آمادگی امتحان نهایی دهم(رشته ریاضی و تجربی )