دسته‌های محصولات کنکور

در حال برگزاری
همایش کنکور اردیبهشت ۱۴۰۳ ویژه رشته انسانی
در حال برگزاری
همایش کنکور اردیبهشت ۱۴۰۳ ویژه رشته تجربی
در حال برگزاری
همایش کنکور اردیبهشت ۱۴۰۳ ویژه رشته ریاضی
در حال برگزاری
دوره نهایی هندسه دوازدهم رشته ریاضی استاد عمید
در حال برگزاری
دوره نهایی گسسته دوازدهم رشته ریاضی استاد عمید
در حال برگزاری
آمادگی امتحان نهایی دوازدهم ( رشته انسانی)
در حال برگزاری
آمادگی امتحان نهایی دوازدهم ( رشته ریاضی و تجربی)
در حال برگزاری
دوره نکته و تست شروع از اسفند ویژه رشته ریاضی و تجربی
در حال برگزاری
حل تست پیشرفته آلفاپلاس ویژه کنکور  1403
در حال برگزاری
دوره نکته و تست فینیتو (شروع از دی)

دوره نکته و تست فینیتو (شروع از دی)

۴۶
۳۰
۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰ تومان
در حال برگزاری
دوره نکته و تست فینیتو  رشته انسانی (شروع از دی)