آلفاپریم جامع شروع از شهریور

محتوای این دوره ویژه دانش آموزان دوره آنلاین جامع شروع شهریور می باشد. معرفی دوره آلفا پریم ویژه دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی کنکور ۱۴۰۳    این دوره مکمل دوره اصلی شما می باشد. ۱)در این دوره ویدیو های آموزشی کوتاه صفر مطلق و محاسبات سریع قرار گرفته است. ۲)در این دوره ویدیو تحلیل […]

آلفاپریم جامع شروع از شهریور
در حال برگزاری

محتوای این دوره ویژه دانش آموزان دوره آنلاین جامع شروع شهریور می باشد.

معرفی دوره

ویدیو های گروه تیر ماه تقدیم شما
جلسات دوره
درصد پیشرفت دوره
۰٪