الفا پریم یازدهم (تجربی و ریاضی )

معرفی دوره آلفا پریم ویژه دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی یازدهم ۱۴۰۲-۱۴۰۳   این دوره مکمل دوره اصلی شما می باشد. ۱)در این دوره ویدیو های آموزشی کوتاه صفر مطلق و محاسبات سریع قرار گرفته است. ۲)در این دوره آرشیو آزمون های برگزار شده و لینک آزمون های آنلاین شما قرار میگیرد. ۳)در این […]

الفا پریم یازدهم (تجربی و ریاضی )
در حال برگزاری

معرفی دوره

جلسات دوره
استاد دوره
درصد پیشرفت دوره
۰٪