آلفا پریم جامع انسانی

معرفی دوره آلفا پریم ویژه دانش آموزان رشته انسانی کنکور ۱۴۰۳   این دوره مکمل دوره اصلی شما می باشد. ۱)در این دوره ویدیو های آموزشی کوتاه صفر مطلق و محاسبات سریع قرار گرفته است. ۲)در این دوره آرشیو آزمون های برگزار شده و لینک آزمون های آنلاین شما قرار میگیرد. ۳)در این دوره برنامه […]

آلفا پریم جامع انسانی
در حال برگزاری

معرفی دوره

جلسات دوره

-

استاد دوره
درصد پیشرفت دوره
۰٪