دوره نهایی آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی استاد عمید

دوره آمادگی امتحان نهایی آمار و احتمال ویژه دانش آموزان یازدهم رشته ریاضی

با این دوره به راحتی نهایی رو نهایی کن!  به مبلغ این دوره 10 % مالیات  اضافه میشود . 

۵۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵۴
دوره نهایی آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی استاد عمید
در حال برگزاری

معرفی دوره

جزوات خام
جلسات دوره
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید
درصد پیشرفت دوره
۰٪
آرش عمید
مدرس دوره