دوره ها - مدرسه آلفا

در حال برگزاری
دوره آنلاین کنکور گسسته شروع از تیر و مهر
در حال برگزاری
کلاس جامع کنکوری ریاضی تجربی و حسابان 1403 (عادی و پیشرفته)
در حال برگزاری
کلاس جامع کنکوری ریاضی انسانی 1403 شروع از تیر و مهر
در حال برگزاری
کلاس یازدهم ریاضی تجربی و حسابان 1403 ( عادی و پیشرفته )
در حال برگزاری
کلاس دهم ریاضی ویژه تجربی و ریاضی 1403

کلاس دهم ریاضی ویژه تجربی و ریاضی 1403

۲۶
۳۱
۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان